Testament

Met een testament wordt vastgelegd wat er gebeurt met je geld, je huis, je bezittingen en je schulden als je er zelf niet meer bent.

Hoe gaat een testament in zijn werk?

In een notariële akte geef je onder andere aan wie je erfgenamen zijn, wie wat krijgt na het overlijden en kan je de voogdij van je kinderen regelen. Daarnaast kan je een executeur benoemen, die ervoor zorgt dat je nalatenschap naar jouw wensen wordt afgehandeld.

Een executeur mag iedereen zijn, het belangrijkst is dat je deze persoon vertrouwt. Er zijn verschillende soorten executeurs met verschillende soorten bevoegdheden. Een begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart; een algemeen executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart en het afhandelen van de nalatenschap, en een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft daarbij bevoegdheid om de erfenis te verdelen.

Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Meestal is dat je partner, je kinderen, broers of zussen of ouders. Samenwonenden zijn niet standaard elkaars erfgenaam.

Wat doet de notaris bij het opstellen van een testament?

Om een testament op te stellen ben je verplicht langs de notaris te gaan. De notaris zorgt ervoor dat alles rondom het testament compleet en duidelijk is, zodat het juridisch allemaal klopt. Zo controleren we bijvoorbeeld of degene die het testament opmaakt of wijzigt wilsbekwaam is, om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van iemands geestelijke gesteldheid.

Om een testament op te stellen, gaan wij eerst met je in overleg om je situatie en je wensen te bespreken. Wij adviseren je over de gevolgen van de wensen, en hoe het precies zit met alle juridische bepalingen.

Na het overleg sturen wij je een voorlopige versie van het testament thuis, waarna met een tweede afspraak we de akte passeren (tekenen) en alles formeel wordt. Het testament wordt vervolgens officieel door ons ingeschreven in het Centraal Testamenten Register, waardoor het altijd boven water komt na een overlijden, ook al gaan de erfgenamen naar een andere notaris.

Je testament is privé. Je mag het altijd laten zien, maar je bent het nooit verplicht. De notaris heeft geheimhoudingsplicht – wij delen nooit inhoudelijke gegevens van jouw testament met derden.

Als je een testament wil laten maken met een partner, kan dat niet in één testament. Jullie kunnen wel gezamenlijk twee testamenten laten maken waarin dezelfde bepalingen zijn opgenomen: dit heten gelijkluidende testamenten.

Is je testament permanent?

Een testament is geldig tot je besluit het te herroepen. Ook hiervoor heb je een notariële akte nodig. Je hoeft daarbij niet per se gelijk een nieuw testament op te stellen. Als je wil herroepen, moet je fysiek bij ons verschijnen. Daarbij lezen we het bestaande testament door en leggen we uit wat de gevolgen zijn van het herroepen van het testament. We controleren ook of je het besluit uit vrije wil hebt genomen.

Je kan er voor kiezen om specifieke onderdelen van het bestaande testament in stand te houden, zoals voogdbenoemingen en de benoeming van executeur. Vervolgens schrijven we ook de herroeping in bij het Centraal Testamenten Register.

Je kan een testament ook wijzigen. Omdat de wet veranderlijk is, is het verstandig om ongeveer iedere vijf jaar te bekijken of je testament toe is aan een paar aanpassingen.

Een testament is een gedetailleerd en belangrijk proces, waarbij we veel contact zullen hebben om alles optimaal te regelen. Om een indruk van de kosten te krijgen, is het verstandig vrijblijvend een offerte aan te vragen, zodat we een goede indicatie kunnen geven.

Vragen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 075-6125520, of via ons contactformulier.

Testament