Levenstestament

Zie ook: Testament
Brochure: beschikbaar

Het kan voorkomen dat tijdens een mensenleven iemand belangrijke zaken niet meer kan regelen. Denk bijvoorbeeld aan financiële, medische, of persoonlijke zaken. Om te zorgen dat de administratie geregeld wordt als iemand het niet meer zelf kan, is het verstandig om een levenstestament op te laten stellen. Zo hebben zowel de opsteller als directe naasten een wettelijke basis om zaken te regelen als iemand dat zelf niet meer kan.

Wat zijn de voordelen van een levenstestament?

Met een levenstestament blijft de regie in eigen handen. Je kan namelijk niet alleen vastleggen wie, maar ook hoe iemand moet handelen. Daarnaast zorgt een notariële akte ervoor dat banken en rechters sowieso de aangewezen vertrouwenspersoon erkennen. Kortom, een kleine investering om een vervelend risico te minimaliseren!

Wat doet de notaris bij een levenstestament?

Bij het besluit een levenstestament op te laten stellen zullen wij overleggen wat de precieze wensen zijn, zodat we die zo goed mogelijk in de akte kunnen opnemen. Een levenstestament opstellen kan ook zonder de notaris, alleen werkt dit veel minder goed ten opzichte van bijvoorbeeld banken. Wij zorgen ervoor dat de vastgelegde volmachten worden gegeven aan vertrouwenspersonen voor financiële, medische, en persoonlijke zaken door het levenstestament in te schrijven in het openbare levenstestamentenregister.

Daarbij controleren we ook of de persoon die het levenstestament opstelt wilsbekwaam is. Zo voorkomen we dat iemand tegen zijn of haar wil gedwongen wordt een levenstestament op te stellen waar hij of zij het niet mee eens is.

Om de kosten vast te stellen, horen we eerst graag je precieze wensen. Omdat een goed levenstestament maatwerk is, kunnen we een prijsindicatie geven op basis van deze informatie. Vraag daarom direct een offerte aan!

Vragen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 075-6125520, of via ons contactformulier.