Oprichting BV

Zie ook: Oprichting Stichting / Vereniging

Gefeliciteerd met de oprichting van je eigen BV! Wij helpen graag om deze mooie stap optimaal te laten verlopen, zodat het bedrijf de juiste fundamenten heeft om op door te groeien. Een goede ondergrond is immers het halve werk.

Hoe gaat het oprichten van een BV?

Allereerst, waarom zou je überhaupt een BV oprichten? Er zijn verschillende redenen voor te bedenken, maar met name aansprakelijkheid speelt een belangrijke rol. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) is de ondernemer met zijn of haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een Besloten Vennootschap (BV) is dat niet zo: de ondernemer verkleint zijn of haar eigen financiële risico, en dat van de aandeelhouders. Daarnaast betaal je met een BV zowel minder vennootschapsbelasting als eventuele dividendbelasting.

Naast de officiële akte van oprichting helpen we met het formaliseren van de statuten: hierin wordt de werking van het bedrijf vastgelegd, zoals de verschillende soorten functies en bestuursstructuren in het bedrijf.

De Flex BV

Sinds 1 oktober 2012 is de FLEX-BV regeling in werking getreden, waardoor je een BV makkelijker en sneller kan oprichten. Er is geen bankverklaring en accountscontrole meer nodig, aandelen kunnen vrij verhandeld worden, bestuurders kunnen makkelijker besluiten nemen buiten de algemene vergadering, en er is geen startkapitaal meer nodig (minstens 1 cent).

Wat regelt de Notaris?

Om het bedrijf officieel te beginnen, schrijven wij het bedrijf in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via de akten die je bij ons ondertekent, sluiten wij de nodige zaken kort, waaronder;

– De naam en vestigingsplaats
– Het doel van de BV
– De soorten aandelen, de waarde ervan, en de regels van overdracht
– Het zeggenschap van de aandeelhouders
– Besluitvorming
– Blokkeringsregelingen
– Benoeming en ontslag van bestuurders
– Afspraken rondom het ontbinden van de rechtsvorm.

De kosten van het oprichten van een BV hangen af van de omstandigheden. Vraag daarom direct een offerte aan, zodat wij je optimaal en zo snel mogelijk kunnen helpen!

Vragen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 075-6125520, of via ons contactformulier.